Nekaj o detektivih

Morda mislite, da so detektivi šarmantni gospodje, visoki, lepo oblečeni in privlačni, obvladajo borilne veščine, je vedno oborožen in pripravljen na akcijo, okoli sebe pa ima veliko lepih deklet. Takšno podobo ste verjetno dobili iz filma Jamesa Bonda, slavnega detektiva 007. Vendar realnost ni vedno takšna oz. se zelo razlikuje od Hollywoodskih filmov.

V realnosti pa delo detektiva niti približno ni tako akcijsko, večino časa zasebni detektiv čaka in tiho spremlja ali pa samo pregleduje in zbira podatke in dokaze za naročnika. V bistvo je to zbiranje in obdelava podatkov o predmetu preiskave, o katerem mora detektiv poročati naročniku.

Zasebni detektiv lahko preverja in zbira informacije o osebah, ki so pogrešane ali skrite, zbira podatke o dolžnikih, o piscih in pošiljateljih anonimnih pisem in o povzročiteljih materialnih škod, o predmetih ki so ukradeni ali pa izgubljeni, o dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi in o zvestobi delavcev pri izpolnjevanju konkurenčne klavzule in podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb.

Naloge detektivov so različne, saj jih lahko opravljajo na drugačnih krajih, pri drugačnih razmerah, in z drugačnimi tehnikami in metodami, tako lahko opravljajo različne vrste nalog. Ločijo se tudi glede na to kakšne vrste je detektiv oz. za kaj je ta detektiv specializiran. Poznamo hotelske detektive, zavarovalniške detektive, detektive za poslovne poizvedbe, detektive za preverjanje nezvestobe in odvetniške detektive. Detektivska agencija ima lahko pod okriljem več vrst detektivov, ali pa se celotna agencija specializira za določeno področje.

Torej detektiv ne izgleda in ne opravlja istega dela kot ga James Bond v Hollywoodskih filmih, zasebni detektiv predvsem skrbi za pridobivanje in dokazovanje določenih dejstev, ki pa jih nato posreduje naročniku. Svoje delo opravlja v tajnosti in zaupnosti do stranke, njegove metode pa so legalne in v skladu z etiko. Če boste najeli detektiva pa bodite prepričani da bo ta svoje delo opravil iznajdljivo in korektno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *