Najemna pogodba za stanovanje je nujno potrebna

Ko najamemo stanovanje, se je potrebno pozanimati o določenih stvareh, ki so v prihodnosti za nas lahko ključnega pomena. Pri tem veliko vlogo lahko igra tudi najemna pogodba za stanovanje, ki mora biti vsekakor nujno napisana in vsebovati mora vse nujne sestavine. V nasprotnem primeru lahko zaidemo v neprijetne težave. Da se temu izognemo, se še pred najemom pozanimamo o vsem, kar je povezano tudi z njo.

Najemna pogodba za stanovanje ter njene bistvene sestavine

Če sestavljamo kakršno koli pogodbo že, moramo v prvi vrsti seveda paziti na to, da so v njej zajeti vsi obvezni elementi. Tudi ko sestavljamo najemno pogodbo za stanovanje, se moramo držati tega pravila.

Najemna pogodba za stanovanje se sklepa v pisni obliki. Lahko se sklene za določen ali pa nedoločen čas. Stanovanjski zakon določa vse potrebno in v njem je napisano tudi, kaj mora vsebovati taka oblika pogodbe. Pogodba za najem stanovanja mora tako nujno vsebovati opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter tudi način uporabe stanovanja. Poleg tega mora vsebovati tudi identifikacijsko oznako iz katastra stavb, ime in priimek lastnika, njegovo davčno številko, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo z njim skupaj najemale stanovanje. V nadaljevanju mora najemna pogodba za stanovanje vsebovati tudi odpovedne razloge, vrsto najema, določbe o medsebojnih obveznostih, višino najemnine, način plačevanja, določbe o načinu uporabe stanovanja, čas trajanja najema, način predaje stanovanja.

Na spletnih straneh so nam na voljo povsem brezplačni vzorci

Vse elemente, ki so bistveni za sestavo pogodbe te vrste, pa določene spletne strani predstavljajo v vzorcu, ki nam ga ponujajo v povsem brezplačno uporabo. Če pa kljub temu naletimo na kakršno koli težavo, ki je povezana s pogodbo ali z najemom stanovanja na sploh, pa se lahko povežemo  določenimi podjetji, ki nam bodo primerno ter koristno svetovala in nam tako ponudila prvo pomoč. V veliko pomoč pri pripravi najemne pogodbe za stanovanje, ki bo brez lukenj, se lahko obrnete na podjetje Pravni SOS, njihovo spletno stran najdete tukaj https://pravnisos.si/, pišite jim na mail in z veseljem vam bodo pomagali.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *