Komunikacija

Ne moremo ne komunicirati. Komuniciramo vsak dan in ves čas. Komunikacija je namreč prenos simbolov oziroma informacij, izraz pa se uporablja tako v družboslovju in humanistiki kot tudi v tehnologiji in pomeni isto: prenos informacij. Sama beseda komunikacija izvira iz latinščine in sicer iz besede communicare, kar pomeni razpravljati o nečem. In kako o stvareh razpravljamo? S simboli, sporočila si med seboj prenašamo s simboli kot so besede, mimika, kretnje, slike, zvoki itd.
Kot vidite res ne moremo živeti, ne da bi komunicirali. Komuniciramo z drugimi ljudmi pa tudi sami s sabo, s komunikacijo spoznavamo svet okoli sebe, druge ljudi in tudi nas same. Nezavedno se komunicirati naučimo od svojih staršev, toda čeprav je komunikacija ena izmed najpomembnejših veščin v našem življenju, je zavestno ne treniramo in ne izboljšujemo, čeprav bi nam to prišlo še kako prav. Pomislite do koliko sporov pride vsakodnevno, ker ne znamo komunicirati efektivno in učinkovito! Kolikokrat pride do nesporazumov med politiki, med sodelavci in prijatelji. Kolikokrat se skregate s partnerjem ali kakšnim drugim družinskim članom zaradi popolnoma nepomembnih stvari, zgolj zato, ker nimate veščin s katerimi bi vaše sporočilo prišlo ven in do druge osebe na način, ki ga želite in to je tako, da bi vas oseba slišala in razumela. Morda se z vami ne bo strinjala, toda če bi imela veščino komuniciranja, bi svoje ne strinjanje povedala na način, ki vas ne bi prizadel in užalil, toda bi njeno sporočilo slišali, premislili o njem in ponovno povedali svojo plat zgodbe. Tako bi se skupaj dve osebi slišali, upoštevali in našli rešitev primerno za obe.
Učinkovita komunikacija je torej takšna, pri kateri si sprejemnik sporočila to sporočilo razlaga na način, kot je pošiljatelj želel, da ga razume. Tako vidimo, da je učinkovita komunikacija odvisna od obeh, tako oddajnika, da sporočilo odda v primerni obliki, kot od prejemnika, da to sporočilo sprejme. V kolikor komunikacija ni uspešna govorimo o motnjah ali šumih v komunikaciji. Kar je za vas v tem primeru pomembno je to, da se učinkovite komunikacije lahko naučimo, samo odločiti se moramo za to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *