Inštrukcije na domu

Inštrukcije na domu so storitev, za katero se odloča vse več staršev, katerih šolarji in dijaki se soočajo s takšnimi in drugačnimi šolskimi skrbmi in neuspehi, prav tako nanje prisegajo številni študentje in odrasli, ki potrebujejo pomoč pri pripravah na izpite v okviru šolanja za odrasle. Inštrukcije matematike na domu navadno potekajo enkrat ali dvakrat tedensko, po dogovoru pogosteje ali pa redkeje, njihova glavna prednost pa je, da se lahko termin, datum in čas izvedbe prilagodi vsakemu posamezniku. Tovrstno nudenje učne pomoči je pisano na kožo vsem tistim, ki se tudi pri učenju in utrjevanju snovi ne želijo odpovedati spodbudnemu vplivu domačega okolja ter udobja.

Za marsikoga je učenje in reševanje nalog doma, npr. v kuhinji ali dnevni sobi, mnogo bolj prijetno kot pa inštrukcije v šolskih prostorih ali prostorih podjetja, posledično pa je takšno utrjevanje snovi tudi prijetnejše in prinaša boljše rezultate. To še posebej velja za najmlajše šolarje, ki jih domače okolje in bližina staršev pogosto motivirata in pomirjata. Inštrukcije na domu omogočajo, da učenec ali dijak, ki potrebuje pomoč, inštruktorju na licu mesta pokaže naloge, teste in knjige, ki jih ima spravljene doma, sem denimo spadajo tudi šolska testiranja iz prejšnjih let.

Tako lahko učenec in inštruktor skupaj preverita napredek znanja iz specifičnega predmeta, inštruktor pa se lahko seznani tudi s predpisanimi učbenimi in delovnimi zvezki, ki jih uporabljajo na učenčevi šoli. Inštrukcije na domu so ena izmed najpogostejših oblik učnih pomoči, njihova prednost pa je tudi možnost sodelovanja in pogovora, predvsem pa sprotne evalvacije učenčevega napredka, med inštruktorji in starši. Ta oblika inštrukcij je zelo praktična tudi za vse, ki imajo raznolike ali nestabilne urnike delovnih obveznosti ter si želijo, da bi našli fleksibilne termine za utrjevanje snovi. Inštrukcije na domu sicer zajemajo nudenje učne pomoči iz raznolikih predmetov, tako iz matematike, fizike, ekonomije, tujih jezikov, računalništva in drugih znanj na vseh težavnostnih nivojih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *