Inštrukcije matematike za srednje šole

Matematika predstavlja pravo nočno moro za veliko učencev in dijakov na srednjih šolah in gimnazijah, zato so inštrukcije matematike za srednje šole zelo pogoste. Matematika pač zahteva poseben način razumevanja in veliko, zelo veliko vaje. Treba je razumeti abstraktne pojme, znati logično razmišljati in hkrati biti izurjen v reševanju matematičnih nalog.

Veliko tistih, ki imajo sicer v šoli lepe ocene pri vseh drugih predmetih, ima težave prav z matematiko. Osnova za matematiko je razumevanje razlage učitelja. Če učenec pri pouku ne posluša dovolj ali v šoli veliko manjka, potem ima lahko težave z razumevanjem, s tem pa tudi z domačo nalogo in s kontrolnimi nalogami oziroma ustnimi preverjanji znanja. To še bolj kot za osnovno šolo velja za srednjo šolo, kjer matematika postane bolj zapletena in je treba znati še kaj več od osnov.

Inštrukcije matematike za srednje šole lahko zelo pomagajo v takšnih primerih. Če ima dijak v srednji šoli težave z matematiko, piše kontrolno nalogo 1, kar naprej jamra, kako težek predmet je matematika, in podobno, potem je čas za inštrukcije, ki mu bodo omogočile, da se razumevanja matematike loti na drugačen način.

Inštruktorji matematike so namreč izurjeni tako, da znajo isto snov razložiti na različne načine in se prilagoditi posameznemu učencu. To pomeni, da jim bo razlaga pisana na kožo in da jo bo inštruktor ponavljal toliko časa, dokler učenec ne bo resnično razumel snovi in znal tudi samostojno rešiti matematične naloge. Cilj inštrukcij je tako izboljšanje ocene pri matematiki, kot tudi na sploh boljše matematično znanje, ki učencu oziroma dijaku omogoča, da bo imel tudi kasneje pri matematiki manj težav.

Poseben tip inštrukcij matematike za srednje šole pa so inštrukcije za maturo oziroma priprava nanjo. Tudi tukaj je pomemben individualen pristop ter to, da inštruktor zna učenca motivirati in ga korak za korak voditi do boljšega znanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *