Davčne blagajne 2015

Vlada se je na začetku februarja 2015 odločila, da bo uvedla davčne blagajne, ki jih bodo praviloma morali uporabljati vsi, ki poslujejo z gotovino. Razlogov za uvedbo davčnih blagajn je več. Glavni razlog pa je boj proti t. i. sivi ekonomiji, s čimer vlada uresničuje tudi eno izmed zavez, danih EU. Po podatkih, naj bi bila namreč splošno razširjena praksa med davčnimi zavezanci, ki poslujejo z gotovino taka, da ti račune naknadno brišejo ali spreminjajo oziroma ne izdajajo, kar vse pomeni utajo prihodkov in s tem tudi davkov. Vlada si od uvedbe davčnih blagajn obeta tudi boljše delovanje, še zlasti pa ureditev našega gospodarskega prostora.

Z davčnimi blagajnami 2015 vlada uvaja sistem blagajn s prenosom podatkov od prodajnega mesta do finančne uprave, tj. odprtega sistema davčnih blagajn. To pomeni, da se bo vsak gotovinski račun preposlal davčnemu organu, kjer bo verificiran, tj. dodeljena mu bo enkratna identifikacijska številka. S takim sistemom, ki ga je vladi predlagal tudi sam FURS, bo postalo poslovanje davčnih zavezancev natančnejše in preglednejše, nadzor nad slednjim pa bo precej učinkovitejši. Vsi računi bodo namreč zabeleženi, njihovo brisanje ali spreminjanje pa bo sledljivo.
Davčne blagajne 2015 in s tem povezani stroški

Po prvih izračunih naj bi uvedba takega sistema davčnih blagajn FURS stala okoli 2 mio. EUR, vendar si ta zaradi zmanjšanja terenskega dela obeta nižje stroške delovanja. Na drugi strani se GZS z uvedbo davčnih blagajn ne strinja, saj naj bi te pomenile dodatne stroške za poslovne subjekte in tako še dodatno obremenile gospodarstvo. V odgovor FURS poroča, da bi v Sloveniji take davčne blagajne potrebovalo okoli 80.000 davčnih zavezancev, stroški uvedbe davčne blagajne pa naj bi se gibali nekje do maksimalno 300 EUR.
Izjeme niso predvidene razen tistih, ki jim računov že zdaj ni treba izdajati. Davčne blagajne bodo torej obvezne za vse osebe, ki prodajajo blago ali storitve in prejemajo plačilo v gotovini. Plačilo v gotovini pomeni plačilo v bankovcih, kovancih in tudi s plačilnimi in kreditnimi karticami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *