Čiščenje s suhim ledom- inovativna rešitev

Čiščenje s suhim ledom je inovativna rešitev, preprosta in učinkovita.
Od najstarejših časov do današnjih dni je čiščenje eno pomembnejših človekovih opravil. Razlika je predvsem v zahtevah, možnostih in načinih. Pomembna pridobitev modernega časa je dostopnost naprav, čistilnih sredstev. Na kratko bi lahko rekli, da je čiščenje postalo dostopno in enostavno. Tako so danes preteklost razne nesnage, ki jih je bilo v preteklosti težko odstraniti. Na področju zagotavljanja čistoče je čiščenje s suhim ledom novost, ki temelji na preprosti resnici. Umazanija ni nič drugega, kot s površino spojena umazana snov. Ta umazana snov lahko obstaja v različni obliki, vedno pa je spojena, vez je pri tem različno močna. S šibkejšimi snovmi je spojen prah, blato je močnejša vez, najmočnejše pa so vezi, ki se sicer uporabljajo namensko. V drugih primerih takšna vez omogoča želen nov videz ali podobo. Če želimo takšno vez odstraniti imamo več možnosti. Odstrani se jo lahko

mehansko, kemijsko, čiščenje s suhim ledom je nova možnost, ki v primerjavi z ostalima prinaša neštete prednosti. Mehansko odstranjevanje povzroča odstranjevanje in poškodbe materiala, z raznimi kemijskimi procesi kot je rjavenje lahko povzroči trajne poškodbe. Material oziroma stvar, katere sestavni del je, postane s tem neuporaben. Dodatno je tako odstranjevanje nevarno za zdravje, saj od površine odstranjeni delci poškodujejo kožo, dihala in druge organe. Podobno velja za kemijsko čiščenje, razlika je v tem, da lahko agresivnost nadziramo, vendar je potrebno vsakič čistilo povsem očistiti. Sicer lahko agresivnost povzroči podobne posledice kot pri mehanskemu odstranjevanju. Za čiščenje s suhim ledom je značilno, da vse naštete pomanjkljivosti kemijskega in mehanskega čiščenja ublaži ali povsem odpravi. V primerjavi z mehanskim odstranjevanjem ni prisotno odstranjevanje materiala, na enostaven način se odstrani izključno umazanija. V primerjavi s kemijskim načinom odstranjevanja ni agresivnih snovi, ki bi imele lahko negativen vpliv na material ali okolico.

Ena največjih prednosti pa je, da čiščenje s suhim ledom material ohranja po čiščenju suh in ga je moč takoj normalno uporabljati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *